Stylecraft Logo

Parcely

Každý na našem serveru může dostat super parcely v parcelovém světe zcela zdarma! Do parcelového světa se dostanete přes příkaz /warp parcely.

Příkazy:

/plot auto - Zaberete nejbližší volnou parcelu.
/plot claim - Zaberete parcelu na které stojíte.
/plot trust JmenoHrace - Dáte hráči kompletní oprávnění do vaší parcely. (Pouze důvěryhodným lidem!)
/plot add JmenoHrace - Tímto dáte hráči povolení na Vaši parcelu, avšak jen v případě, že jste online
/plot deny JmenoHrace - Zamítne hráči přístup na Vaši parcelu.
/plot remove - Odeberete hráči oprávnění či blokování z vaší parcely.
/plot home - Teleportuje vás na vaší první parcelu.
/plot home x - Teleportuje vás na vaší další parcelu. (x nahraďte číslem vaší parcely, na kterou se chcete dostat.)
/plot info - Zobrazí informace o parcele.
/plot setowner nick - Předá parcelu jinému hráči.
/plot delete - Vyčistíte a opustíte svoji parcelu.
/plot sethome - Nastaví místo, kam se budete teleportovat, pokud se na parcelu budete teleportovat pomocí příkazu.
/plot biome [biom] - Nastavení biomu na vaší parcele.
/plot rate <1-10> - Ohodnotíte parcelu hráče. (10 je nejlepší hodnocení, 1 nejhorší.)
/plot kick JmenoHrace - Vyhodí hráče z vaší parcely.

Limity parcel:

  • Hráč: 1 parcela
  • VIP: 3 parcely
  • VIP+: 5 parcel
  • Sponzor a Boss: 7 parcel


Naši partneři