Parcely

Každý na našem serveru může dostat super parcely v parcelovém světe zcela zdarma!

Příkazy:
/plot auto – Zaberete nejbližší volnou parcelu.
/plot claim – Zaberete parcelu na které stojíte.
/plot trust <nick> – Dáte hráči kompletní oprávnění do vaší parcely. (pouze důvěryhodným lidem!)
/plot remove <nick> – Odeberete hráči oprávnění či blokování z vaší parcely.
/plot home – Teleportuje vás na vaší první parcelu.
/plot home <x> – Teleportuje vás na vaší další parcelu. (x nahraďte číslem vaší parcely, na kterou se chcete dostat.)
/plot info – Zobrazí informace o parcele.
/plot setowner nick – Předá parcelu jinému hráči.
/plot delete – Vyčistíte a opustíte svoji parcelu.
/plot sethome – Nastaví místo, kam se budete teleportovat, pokud se na parcelu budete teleportovat pomocí příkazu.
/plot biome [biom] – Nastavení biomu na vaší parcele.
/plot rate <1–10> – Ohodnotíte parcelu hráče. (10 je nejlepší hodnocení, 1 nejhorší.)
/plot kick nick – Vyhodí hráče z vaší parcely.
/plot flag set pvp true/false – Povolí/zakáže pvp na vaší parcele.
/plot flag set pve true/false – Povolí/zakáže zabíjení zvířat a příšer na vaší parcele.
/plot flag set use true/false – Povolí/zakáže využívat tlačítka, páčky, apod.

Limity parcel:
Hráč: 1 parcela
VIP: 3 parcely
VIP+: 5 parcel
Sponzor a Boss: 7 parcelPartneři:

Style-Shop.cz
Casablanca
s-it.cz
4fans
Craftcon
Craftcamp
minecraft-server-list.cz