Stylecraft Logo

Parcely

Každý na našem serveru může dostat super parcely v parcelovém světe zcela zdarma!

Příkazy:

/plot auto - Zaberete nejbližší volnou parcelu.
/plot claim - Zaberete parcelu na které stojíte.
/plot trust   - Dáte hráči kompletní oprávnění do vaší parcely. (pouze důvěryhodným lidem!)
/plot remove   - Odeberete hráči oprávnění či blokování z vaší parcely.
/plot home - Teleportuje vás na vaší první parcelu.
/plot home   - Teleportuje vás na vaší další parcelu. (x nahraďte číslem vaší parcely, na kterou se chcete dostat.)
/plot info - Zobrazí informace o parcele.
/plot setowner nick - Předá parcelu jinému hráči.
/plot delete - Vyčistíte a opustíte svoji parcelu.
/plot sethome - Nastaví místo, kam se budete teleportovat, pokud se na parcelu budete teleportovat pomocí příkazu.
/plot biome [biom] - Nastavení biomu na vaší parcele.
/plot rate <1-10>  - Ohodnotíte parcelu hráče. (10 je nejlepší hodnocení, 1 nejhorší.)
/plot kick nick - Vyhodí hráče z vaší parcely.
/plot flag set pvp true/false - Povolí/zakáže pvp na vaší parcele.
/plot flag set pve true/false - Povolí/zakáže zabíjení zvířat a příšer na vaší parcele.
/plot flag set use true/false - Povolí/zakáže využívat tlačítka, páčky, apod.

Limity parcel

  • Hráč: 1 parcela
  • VIP: 3 parcely
  • VIP+: 5 parcel
  • Sponzor a Boss: 7 parcel


Naši partneři