Stylecraft Logo

Práce

Co jsou to práce?
Práce jsou program, pomocí kterého si můžete na našem survival serveru vydělávat peníze.
Každý hráč si může vybrat maximálně 2 práce.
Za vykonanou práci budete dostávat xp, za daný počet expů získáte v dané práci level a čím větší budete mít level, tím více peněz budete dostávat. Maximální level v jedné práci je 75.

Seznam dostupných prací:
Horník - Vydělává těžbou vzácných rud a nerostů.
Kopáč - Vydělává úpravou terénu (kámen, písek, hlína apod.).
Farmář - Vydělává farmařením.
Dřevorubec - Vydělává kácením stromů a sázení nových sazenic stromů.
Lovec - Vydělává si zabíjením monster a zvířat a ochočením psa, kočky, koně.
Rybář - Vydělává si lovením ryb.
Stavitel - Vydělává si stavěním bloků.

Základní příkazy:
/prace - Dostupný seznam všech prací.
/jobs join JmenoPrace - Připojíte se do dané práce.
/jobs stats - Zjistí vám, jak jste na tom v jednotlivých pracích.
/jobs leave JmenoPrace - Opustíte určitou práci.
/jobs leaveall - Opustíte všechny práce.
/jobs top JmenoPrace - Zobrazí top 10 hráčů v dané práci. /jobs gtop JmenoPrace - Zobrazí top 10 hráčů ze všech prací. Seznam dalších příkazů zobrazíte v Survivalu příkazem /jobs help.

Za StyleKredity je možné si zakoupit u /obchodnik na Survivalu Jobs Boosters, které Vám usnadní vydělávat či získávat více expů pro získání dalších levelů.

Je možné navštívit naši síň slávy (/warp hof), kde uvidíte ty nejlepší v každé práci.Naši partneři