mc.stylecraft.cz
22 hráčů

Pravidla

Oddíl 0. Základní ustanovení serveru StyleCraft

 1. Hraním na serveru StyleCraft hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla a obchodní podmínky (uvedené u produktů).
 2. Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních údajů, údajů vyplněných v profilu na webu, herních aktivit, záznamů textové komunikace a dalších hromadně sbíraných dat. Tyto data jsou sbírána z webových stránek, herních serverů a Teamspeak serveru z důvodu zkvalitnění služeb.
 3. Výklad pravidel je pouze v kompetenci členů A-teamu.
 4. Zákaz umisťování reklamy a to jakýmkoliv způsobem.
 5. Za reklamu se považuje: název jiného serveru, youtube kanálu, nebo jakékoliv odkazy. Vyjímky jsou: tento web, Gotakův Youtube kanál, Twitch kanál a facebook stránka StyleCraftu.

Oddíl 1. Pravidla

 1. Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně hráčů se zakoupenými výhodami).
 2. Neznalost pravidel neomlouvá.
 3. Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

Oddíl 2. Všeobecná pravidla

 1. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a homofobie.
 2. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 3. Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y, znaky/obrázky a symboly.
 4. Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky členů Admin teamu. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.
 5. Je zakázáno jakkoliv podvádět, lhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy admin teamu.
 6. Je zakázáno využívat na Teamspeaku StyleCraft jiného nicku, než-li herního nicku.

Oddíl 3. Administrátorský Team (dále jen A-team)

 1. Aktuální seznam členů Admin teamu je zde https://stylecraft.cz/team.
 2. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena Admin teamu.
 3. A-team dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel StyleCraft.
 4. V případě nesouhlasu s někým z A-teamu StyleCraft (Helper) je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru, bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute).
 5. Rozhodnutí Majitele je konečné, není proti němu odvolání.
 6. O unbanu primárně rozhoduje člen A-teamu, který ban přidělil. Případně že již není v A-teamu, je rozhodnutí na výše postavených členech A-teamu.

Oddíl 4. Herní účet

 1. Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat,nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
 2. Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet (nick) bez vážného důvodu. V případě potřeby kontaktujte Admin team.
 3. Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.
 4. Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.

Oddíl 5. Tresty a důkazy

 1. O druhu a délce trestu rozhoduje Admin Team.
 2. Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
 3. Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
 4. Screenshoty se považují za průkazný materiál.
 5. Výpověď svědka není průkazným materiálem.

Oddíl 6. Služby za SMS

 1. Jakékoliv služby (VIP, KITy a další) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž nejsou nárokovatelné.
 2. Pro hráče s VIP/Sponzor/Boss/Sponzor účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP accountu.
 3. Hráč s VIP/Sponzor/Boss/Sponzor účtem může být zabanován.
 4. Výhody, které může hráč s VIP/Sponzor/Boss/Sponzor účtem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně zrušit.
 5. V případě hráčovi neaktivity se VIP na měsíc neprodlužuje, k prodloužení VIP accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
 6. VIP/Sponzor/Boss/Sponzor se dají přenést na základě žádosti u helpera ve hře. Admin tým není povinen žádosti vyhovět.
 7. Pokud se vyskytne problém s placenou službou (VIP, KITy a další), hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „reklamace@stylecraft.cz“ administrátorům.
 8. Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou (VIP, KITy a další) přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

Oddíl 7. Základní pravidla pro samotné hraní

 1. Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby jiného hráče.
 2. Je zakázané ničit stavby které jsi nepostavil ty a zabíjet cizí zvířata. (griefing).
 3. Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba), písek se NESMÍ těžit nikde jinde než v minoworldu (/mineworld). V opačném případě je nutné krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam kdy těžilo.
 4. Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů, např. 1×1, či děr o stejných rozměrech.
 5. Zákaz žebrání o jakékoliv výhody, balíčky nebo předměty.
 6. Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či hacků.
 7. Ochrana majetku a osoby.
 8. Pro ochranu jakékoliv stavby je nutné si zřídit residenci nebo parcelu.
 9. Vlastní majetek se chrání umístěním do residence nebo parcely – uzamknutí cizího majetku je trestné.
 10. PvP je na celém serveru (mimo serverové residence a parcelového světa) povolené, v případě ztráty předmětů z důvodu zabití hráč nemá nárok na náhradu.
 11. Vytvoření soukromého warpu na cizí residenci, je povoleno pouze se souhlasem majitele. Pokud vás majitel residence nebo parcely vyzve k zrušení soukromého warpu jste povinní požádat o jeho zrušení člena Admin teamu - moderátora a výše.
 12. Pokud hráč najde jakýkoliv BUG (chybu) je povinný jí neprodleně nahlásit.
 13. Je zakázáno jakýkoliv BUG využívat.
 14. Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.
 15. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
 16. Je zakázáno odesílat žádost o teleport na místo kde je evidentní účel zabití hráče.
 17. Hráčům je zakázáno žádat členy Admin teamu o úpravu terénu, nebo přesouvání staveb či předmětů.
 18. Je zakázáno vytvářet warpy na místech, kde je evidentní úmysl neférového zabití hráče.
 19. Je zakázáno vytvářet ChestShopy umístěné za lávou, či jinak špatně viditelné.
 20. Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy Admin teamu.
 21. Je zakázáno napodobovat příchod soukromé zprávy do veřejného chatu.
 22. Zákaz útočení ze zóny, kde není povolené pvp na hráče, kteří se nacházejí v pvp zóně.
 23. Hráč nemá právo požádat, aby byl udělen ban, kick, mute, pokuta jemu samotnému.
 24. Při obchodování s jinými hráči, jsou prodávající a nakupující povinni jednat čestně.
 25. Je zakázáno se do prostoru arén přemisťovat jinak než běžným způsobem, setrvávat, či vykonávat jakoukoliv činnost v aréně, do které se dostal hráč neoprávněně, například teleportem na hráče, který již v aréně je.
 26. Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné itemy (například ""all enchanty"") které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem.
 27. Je zakázáno vlastnit zakázané itemy. Pokud hráč ví o nějakých takových itemech ve vlastnictví jiného hráče, je povinen toto nahlásit Admin teamu.
 28. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu.
 29. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.
 30. Je zakázáno označování jakýchkoliv staveb informací, že je zkontrolována někým z Admin teamu. Taktéž je zakázáno žádat jakékoliv členy Admin teamu o ověření kasína nebo automatu za účelem následného prohlášení výše zmíněné informace.
 31. Je zakázáno na serverové stavby a pozemky umisťovat entity, jejichž jmenovka má propagační charakter.
 32. Pokud hráč vlastní automat s šancí na výhru nižší než 10% (1 ku 9), musí být vedle RedSwitche tohoto automatu šance pravdivě napsaná v procentech na ceduli černou barvou. Pokud nebude cedule s šancí umístěná vedle RedSwitche, nebo nebude v automatu vůbec, nebo nebude viditelná pro všechny hráče i bez unicode, bude automat považován za podvodný.
 33. Automaty s šancí na výhru menší než 1 ku 81 (cca 1.2%) jsou zakázány.
 34. Má-li hráč u svého automatu redstone comparator, který se dotýká automatu, je hráč povinen si zkontrolovat, zda comparator svítí. Nebude-li comparator svítit hráč nesmí v automatu točit (známka chybějící výhry). Zatočí-li hráč v automatu, není vlastník automatu povinen mu peníze vracet.
 35. Je zakázáno vytvářet si residence nebo warpy, které mají stejný název, jako již existující nick jiného hráče. Pokud se tak již stane, vlastník je povinen residenci či warp buď přejmenovat nebo odstranit.
 36. Výhra v kasínu musí být jasně stanovená před automatem na cedulce, popř. v rámečku, jedná-li se o maketu, musí to být jasně napsáno za názvem.
 37. V automatech (ať už v kasíně nebo se 100% šanci na výhru) se smí jako výhry nacházet pouze SC itemy a poukázky na herní $ nebo SCK. Dále můžeme jako výjimku považovat i bannery či spawn eggy. Na konkrétní výjimky se můžete dotázat členů Admin-Teamu.
 38. Zákaz propagování politických ideologiích (př.: komunismus, nacismus)

*Poslední změna: 4.11.2019 - přidáno pravidlo č. 74 *

Hlasování

Hlasuj pro náš server!

Hlasovat

Obchodní podmínky · Ochrana osobních údajů

© Style section s.r.o. 2020

Built with by ano95. Design by Liturkey.
(version dcbf08f)