Stylecraft Logo

Residence

Pomocí residencí si můžete účinně ochránit své stavby a věci. Pokud nechcete o nic na serveru přijít, je nutné residenci pečlivě vytvořit. Ještě před začátkem jakékoli stavby jste povinni si residenci vytvořit. Residence nefungují u parcel, ty mají automatickou ochranu.

Vytvoření residence:

1) opatřete si dřevěnou sekeru (například na /obchod) 2) označte levým kliknutím myši jeden roh a pravým kliknutím druhý roh oblasti, kterou chcete ochránit (oblast může být max 150x150) 3) napište příkaz /res select vert (rozšíří od bedrocku až do nebe) 4) napište příkaz /res create <název_residence> (název si můžete zvolit libovolný) 5) hotovo! pokud jste postupovali správně, máte oblast ochráněnou 😀

Přidání hráče do residence:

Pokud chcete dát všechna povolení, která máte i vy, například vašemu kamarádovi proveďte příkaz /res pset <název_residence> <jméno hráče> trusted t.

Toto oprávnění můžete také kdykoli zrušit příkazem /res pset <název_residence> <jméno hráče> trusted f. POZOR! Toto povolení dávejte jenom lidem, kterým na 100% věříte! Pokud chcete hráčovi povolit pouze určité věci v residenci využijte vlajky (více dole).

Vlajky:

Pomocí vlajek (jejich seznam naleznete níže) můžete v residenci povolit nebo zakázat určité věci.

Buď pro všechny hráče nebo i pouze pro určitého hráče.
NYNÍ LZE NASTAVOVAT JEDNODUŠE POMOCÍ MENU PŘÍKAZEM /RES SET
/res set <název_residence> t - povolí vlajku v residenci pro všechny hráče
/res set <název_residence>  f - zakáže vlajku v residenci pro všechny hráče
/res pset <název_residence> <jméno_hráče>  t - povolí vlajku v residenci pro určitého hráče
/res pset <název_residence> <jméno_hráče>  f - zakáže vlajku v residenci pro určitého hráče

Seznam vlajek:
build - možnost pokládat a ničit bloky v residenci
place - možnost pokládat bloky v residenci
destroy - možnost ničit bloky v residenci
use - možnost využívat tlačítka, páčky, apod.
container - možnost otevírat truhly, pece, dveře, atd.
pvp - možnost bojovat v residenci (ovlivňuje také fungování házecích elixírů)
tp - možnost teleportovat se k residenci
ignite - možnost zapálit oheň v residenci
animalkilling - zabíjení zvířat v residenci
firespread - šíření ohně v residenci
bucket - používání kyblíku v residenci
flow - tekoucí láva a voda
lavaflow - tekoucí láva
waterflow - tekoucí voda
creeper - bouchání creeprů
monsters - spawnování příšer v residenci
animals - spawnování zvířat
piston - pistony v residenci
diode - používání reapetru
lever - používání páčky
button - používání tlačítka
door - používání dveří
table - používání pracovního stolu
enchant - používání kouzelného stolu
brew - používání varného stojanu
bed - používání postelí
cake - jedení dortu
note - cinknutí notebloku
vehicledestroy - zničení vozíků
shear - stříhání ovcí
leash - vyvedení mobů z residence
keepexp - xp po smrti zůstanou
keepinv - věci v inventáři po smrti zůstanou
enderpearl - teleportace pomocí enderperel
iceform - tvorba ledu
riding - jízda na koni nebo oslovi
snowball - odhazování pomocí sněhových koulí
day - den navždy
night -noc navždy
sun - slunečné počasí navždy
rain - déšť navždy

Příklady:
Chci všem zakázat zabíjet zvířata v mé residenci s názvem MujDum -> /res set MujDum animalkilling f
Neteče mi v residenci voda a chci její tok zapnout, název residence je Hrad -> /res set Hrad flow t
Hráč player11 je můj kamarád, chceme spolu pracovat na projektu. Kamarádovi věřím, chci mu dát plné oprávnění, název residence je Obchod -> /res pset Obchod player11 trusted t
Chci v mé PvP aréně, kde mám residenci PVP22 povolit hráčům boj -> /res set PVP22 pvp t
Chci pouze hráči otravnyplayer2 zakázat používání varných stojanů v mé residenci Podzemi5 -> /res pset Podzemi5 otravnyplayer2 brew f

Pokud stojíte přímo uvnitř residence, můžete název residence vynechat.

Subzóny:

Subzóny slouží k vytvoření takových malých "residencí" uvnitř vaši residence. Můžete si tak označit jednotlivé místnosti, vytvořit více destinací teleportů nebo nastavit jiné vlajky této subresidenci. Subresidence se označuje stejným způsobem jako residence (ale veškerý výběr musí být v již existující residenci). Po označení zadejte příkaz /res subzone <jméno subzony>.
S takto vytvořenou subresidencí můžete pracovat podobně jako s normální residencí, její název je <jméno_residence>.<jméno_subzóny>.
V subzóně se dají také, stejně jako v hlavní residenci, nastavovat vlajky /res set x pset <jméno_subzóny> <t/f>

Změna při vstupu a opuštění residence:

Můžete změnit zprávy, které se hráči zobrazí, když vstoupí nebo opustí residenci. Pro změnu vstupní zprávy napište: /res message <název_residence> enter <zpráva>
Pro změnu zprávy při opuštění residence napište:
/res message <název_residence> leave <zpráva>

U těchto zpráv můžete používat také proměněné:

%player - zobrazí jméno hráče, kterému se zpráva zobrazí
%residence - zobrazí jméno dané residence
%owner - zobrazí jméno majitele residence

Příklady:
Chci změnit zprávu, která se zobrazí hráči, když vejde do mé residence PeknyDum -> /res message PeknyDum enter Ahoj %player, vítej v mém stavbě, stavěl jsem ji já %owner.
Chci změnit zprávu, která se zobrazí hráči, když odejde z mé residence PeknyDum -> /res message PeknyDum leave Měj se, díky za náštěvu! 😀

Smazání residencí:

/res remove <název_residence>
Je vyžadováno potvrzení potvrzení tohoto příkazu, to provedete pomocí /res confirm.

Teleport na náhodné místo bez residence:

/res rt - vhodné, když hledáte nové místo pro stavění

Limity residencí:

Jedna residence může být maximálně velká 150x150 bloků.
Počty residencí jsou rozděleny následovně:
Hráč: maximálně 10 residencí
VIP: maximálně 20 residencí
VIP+: maximálně 30 residencí
Sponzor a Boss: maximálně 40 residencí

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailu.Naši partneři