Stylecraft Logo

Warpy

Na Survival serveru se nachází systém, díky kterému si můžete od VIP vytvořit svůj warp.

Za jakým účelem se vytvářejí warpy?

Warpy zakládá hráč z důvodu, aby se na ně ostatní hráči mohli teleportovat na předem určené místo.

Základní příkazy pro založení warpu:

 • /setwarp JmenoWarpu: - Umožní vytvořit nový warp na místě, kde stojíte.
 • /delwarp JmenoWarpu - Umožní si smazat svůj warp.
 • /warp JmenoWarpu - Teleportuje na zadaný warp.
 • /warp - Zobrazí hlavní menu návodů, kde vidíte doporučené warpy a své warpy.
 • /mywarps - Zobrazí všechny Vaše warpy.

Možnosti a úpravy svých warpů:

Pokud zadáte příkaz /mywarps, uvidíte všechny své warpy, levým klikem myši se na warp teleportujete a pravým klikem myši ho můžete začít upravovat.

Jak mohu upravovat svůj warp?

U svého warpu lze upravit:

 • Lokaci warpu na pozici, na které právě stojíte
 • Dostupnost soukromý/veřejný
 • Nastavení popisu warpu
 • Nastavení ikonky v menu z nabídky itemů
 • Nastavení nového vlastníka warpu (Pozor! Pokud někomu předáte svůj warp, váš krok bude již nenávratný a nemůžete warp jakkoliv upravovat.).
 • Nastavit warp jako doporučený
 • Vymazat warp

Warp

Co znamená, když nastavím warp jako veřejný či soukromý?

Veřejný warp: Na warp se může teleportovat každý. Soukromý warp: Na warp se může teleportovat jen vlastník warpu.

Doporučený warp:

Za 100 StylePointů si můžete zakoupit doporučený warp na 24 hodin. Tento warp bude zobrazen v nabídce warpů, kterou lze otevřít příkazem /warp, v nabídce je seznam všech veřejných warpů - tyto warpy vidí každý hráč. Doporučené warpy jsou upřednostňované, nachází se na první stránce seznamu. Dají se využívat na propagování svých obchodů nebo staveb.

WarpsNaši partneři