Stylecraft Logo

Základní příkazy

Pro jednoduché využívání základních funkcí, otevřete hodinky, které dostanete při připojení.

/register heslo hesloznovu - zaregistruje váš účet se zadaným heslem (více info o připojení na server zde)

/login heslo - přihlásí vás na účet (více info o připojení na server zde)

/spawn - teleportuje vás na hlavní spawn serveru

/sethome název- nastaví na dané místo váš domov

/home název- teleportuje vás na váš domov

/warp jméno_warpu – teleportuje vás na určitý warp

/money - vypíše stav vašeho server konta

/tpa jmeno - odešle žádost o teleport určitému hráči

/tpyes - přijme návrh k teleportaci od hráče

/tpno - odmítne návrh k teleportaci od hráče

/recipe předmět - ukáže craftící recept určitého předmětu

/pay jméno_hráče částka - pošle peníze danému hráči

/msg jméno zpráva - odešle soukromou zprávu určitému hráči

/zmenitheslo staréheslo novéheslo - změní heslo k účtu

/lobby - vrátí vás na lobby server (hlavní rozcestník)Naši partneři