Základní příkazy

Pro jednoduché využívání základních funkcí, otevřete hodinky, které dostanete při připojení.

/register heslo hesloznovu – zaregistruje váš účet se zadaným heslem (více info o připojení na server zde)

/login heslo – přihlásí vás na účet (více info o připojení na server zde)

/spawn – teleportuje vás na hlavní spawn serveru

/sethome název- nastaví na dané místo váš domov

/home název- teleportuje vás na váš domov

/warp jméno_warpu – teleportuje vás na určitý warp

/money – vypíše stav vašeho server konta

/tpa jmeno – odešle žádost o teleport určitému hráči

/tpyes – přijme návrh k teleportaci od hráče

/tpno – odmítne návrh k teleportaci od hráče

/recipe předmět – ukáže craftící recept určitého předmětu

/pay jméno_hráče částka – pošle peníze danému hráči

/msg jméno zpráva – odešle soukromou zprávu určitému hráči

/zmenitheslo staréheslo novéheslo – změní heslo k účtu

/lobby – vrátí vás na lobby server (hlavní rozcestník)Partneři:

Style-Shop.cz
Casablanca
s-it.cz
4fans
Craftcon
Craftcamp
minecraft-server-list.cz